Technologie | Solární a fotovoltaické panely, sluneční kolektory a elektrárny, solární systémy - HQ Line


Servis solárních systémů

Servis solárních systémů

Termické solární systémy pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Termické solární systémy
pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Fotovoltaické systémy ostrovní fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy
ostrovní fotovoltaické systémy

Návrh, projekt, instalace solárních systémů

Návrh, projekt,
instalace solárních systémů

HQ Line » Technologie

Technologie

Technologie a funkce jednotlivých komponent používaných v solárních systémech termických a fotovoltaických

Slunce je čistý, obnovitelný zdroj energie. Vzhledem k rostoucím cenám elektřiny, obav z klimatických změn a rostoucí poptávky po elektřině, obnovitelné zdroje energie se stává stále cennější a nezbytnou součástí světového energetického mixu.

Na naší zemi dopadá přibližně 1.540.000.000.000.000.000 kWh sluneční energie to je asi 15000 krát více než kolik lidstvo pro sebe spotřebuje. Víte proč tato energie není pro stání instituce zajímavá? Nelze ji na zemi spolehlivě využívat pro vojenské účely!

Solární kolektory pro termické solární systémy

Solární tepelný kolektor je zařízení určené k pohlcení slunečního záření a jeho přeměně na tepelnou energii, která je předávána teplonosné látce, protékající kolektorem.

Solární kolektory lze dále rozdělit podle řady hledisek:

 1. dle teplonosné látky  - - kapalina - vzduch
 2. dle zasklení              - - bez zaslkení - jednoduché - vícevrstvé - struktura
 3. dle tlaku výplně        - - atmosférické - vakuové
 4. dle typu abrorberu    - - plastový - kovový neselektivní - kovový selektivní - akumulační
 5. dle konstrukce          - - ploché - trubkové - koncentrační

Pokud vás zajímá podrobný popis a konstrukce kolektorů všeobecně a jejich výpočet vše najdete ZDE

Naše firma na základě dloholetých zkušeností se zabývá především kapalinovými plochými kolektory, atmosférickými s kovovým vysoce selektivním absorberem se zasklením speciálním kaleným rastrovaným sklem. U těchto kolektorů je naměřená účinnost 88% což ve špička mezi plochými kolektory. Např. u kvalitních vakuových trubicových kolektorů se dosahuje účinnosti 92 - 96 %.

Další podrobné informace ohledně našich kolektorů vč. technických dat naleznete zde v záložce solární kolektory

Fotovoltaické systémy - sluneční elektrárny

Fotovoltaický efekt jako první objevil a popsal fyzik Alexander - Edmond Bequerel.

Fotovoltaické panely o ploše 300 000 km2 by plně pokryly současnou energetickou potřebu lidstva naší planety, což v poměru k celkové ploše není mnoho.

Původně byly fotovoltaické panely vymyšleny a zkonstruovány pro družice a kosmické dopravní prostředky. Postupem doby se tyto panely neustále zdokonalovaly. V současné době prožívá tento zdroj energie nevídaný světový rozmach.

Jsou dva základní systémy, se kterými se můžete setkat nejčastěji:

 • ostrovní systém - je to systém, který je nezávislý na vnějším připojení elektrické energie a funguje samostatně, napájí akumulátory, ze kterých lze čerpat el. energii o napětí rovnající se napětí akumulátorů, popř. přes měnič lze napájet spotřebiče napětím, které měnič dodává, v našem případě je to 230V / 50Hz.
 • paralelní systém - je připojen výkonovým měničem přímo do rozvodné sítě, kam dodává vyrobenou energii přímo přes elektroměr, kde se následně dělá odpočet kvůli vyúčtování. Zde pak záleží na výkonnosti systému, který může být připojen jednofázově, dvoufázově, či třífázově.

Rozlišujeme celkem 4 základní typy instalací fotovoltaických panelů:

 • Pevná instalace - je nepohyblivé uchycení panelů na nosné konstrukci pod fixním úhlem. Roční produkce v našich podmínkách je 1000 pracovních hodin v plném výkonu při úhlu 35°.
 • Jedno-osá polohovací jednotka - je sestava panelů na nosné konstrukci instalované pod optimálním úhlem 35° se slepovačem polohy slunce v jedné ose - východ - západ. Roční produkce je v našich podmínkách cca 1250 pracovních hodin v plném výkonu.
 • Dvou - osé polohování - je natáčení panelů konstrukci za sluncem tak, aby bylo dosaženo kolmého dopadu paprsku slunce. Tzn. , že slunce je sledováno ve dvou osách. Roční produkce je v našich podmínkách asi cca 1370 pracovních hodin plného výkonu.
 • Super traxle - je jedno-osá polohovací jednotka s násobičem ( zrcadlem ) světelného toku. Výrobce udává odhad roční produkce v našich podmínkách cca 1370 pracovních hodin v plném výkonu.

ev_schema

Možnost platby za zboží a služby v kryptoměnách

1. 2. 2019

Od 1.1.2018 umožňujeme našim zákazníkům patby v kryptoměnách.

Servisní prohlídky

1. 1. 2019

Servisní prohlídky solárních systémů.

Spolupráce s ENVERO, z.s. pokračuje

28. 5. 2018

Naše spolupráce s neziskovou organizací pokračuje v i v roce 2018.

FVE s orientací panelů V-Z

9. 5. 2018

Orientace panelů u FVE východ - západ s měničem s jedním MPPT.

Nový ceník tepelných čerpadel Daikin

3. 4. 2017

Firma Daikin zveřejnila nový ceník TČ a klimatizací.

Naše spolupráce s Envero, z.s.

17. 8. 2016

Naše firma spolupracuje s neziskovou organizací Envero.

Navštivte náš eshop
Vstup pro partnery FVE ONLINE
Tel.: 777 227 657