Tepelná čerpadla Daikin | Solární a fotovoltaické panely, sluneční kolektory a elektrárny, solární systémy - HQ Line


Termické solární systémy pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Termické solární systémy
pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Fotovoltaické systémy ostrovní fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy
ostrovní fotovoltaické systémy

Návrh, projekt, instalace solárních systémů

Návrh, projekt,
instalace solárních systémů

Servis solárních systémů

Servis solárních systémů

HQ Line » Tepelná čerpadla Daikin

Tepelná čerpadla Daikin

Klimatizace a tepelná čerpadla pro dům a byt

 

Po více jak 90 let, Daikin vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační a topné systémy, které zajišťují lidem po celém světě ten nejvyšší komfort. To vše s respektem k životnímu prostředí a s důrazem na kvalitu a inovaci.

Daikin je první společností na světě, která uvedla na trh jednotky s chladivem R-32. Toto chladivo přináší pro životní prostředí několik výhod. Je energeticky vysoce účinné, používá se v menším množství a má podstatně nižší ekvivalent CO2 . Nové evropské předpisy pro fl uorované plyny 517/2014 zahrnují zákaz některých chladiv pro určité aplikace. U nových klimatizací typu Single Split s objemem chladiva pod 3 kg bude zakázáno používat chladivo R-410A od roku 2025 a povinně budou muset být používána chladiva s hodnotou GWP menší než 750g. Chladivo R-32 je dokonalou odpovědí na tento předpis. Se společností Daikin jste tak připraveni na budoucnost! Instalační a servisní postupy jsou u chladiva R-32 stejné jako u chladiva R-410A. Jelikož se jedná o čisté chladivo, lze R-32 rovněž snadněji recyklovat a opětovně použít.

Daikin servisní podpora ve spolupráci se sítí našich servisních partnerů se snaží vyvinout inteligentní služby a řešení, která předčí vaše očekávání. Zajištění údržby vašich klimatizačních jednotek školenými profesionály vám přinese klid!

Úspora nákladů

V dlouhodobém horizontu je údržba vždy levnější než náhlé servisní zásahy. Preventivní údržba umožňuje vám i Daikin specialistům plánovat dopředu a vyhnout se havarijním zásahů. Jasné a transparentní náklady, stejně jako pravidelné reporty o stavu zařízení lze snadno zařadit do rozpočtu, což v průběhu času snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a související provozní náklady.

Zdravý vzduch

Řádně udržované klimatizační jednotky zajistí optimální kvalitu ovzduší společně s udržením příjemné teploty či chladu vašeho domova. Pravidelným čištěním fi ltrů vzduchu a tepelných výměníků v jednotce zajistíte, že vy a vaše rodina budete dýchat čistý a čerstvý vzduch.

Zvýšená účinnost systému

Běžná údržba, jakou jsou kontroly, výměny oleje a chladiva, spotřebních dílů a další menší úpravy mohou pomoci vaší klimatizační jednotce běžet mnohem účinněji. Zároveň mít přínos z úspor energie, neboť jednotka poběží ve špičkové kondici.

Snižování prostojů systému

Pravidelnou údržbu lze snadno naplánovat v čase, který je zcela dle vašich potřeb tak, aby měla minimální dopad na vaše pohodlí. Dobře udržovaný klimatizační systém je méně náchylný k poruchám v průběhu sezóny. Udržování aktuálních informací o všech kontrolách a údržbě jednotky znamená menší obavu, že se jednotka porouchá, když jí je nejvíce potřeba.

Zvýšená bezpečnost

Pokud jednotka nepracuje po delší dobu v optimálním stavu, může se stát příčinou zhoršených pracovních podmínek nebo dokonce nehod. Pravidelná údržba zajišťuje, že klimatizační jednotka pracuje dlouhodobě bezpečně a v souladu s místními předpisy a požadavky.

Originální náhradní díly, nástroje a vybavení

Náhradní díly používané specialisty Daikin jsou vždy originální a společností Daikin certifikované, což znamená, že riziko selhání a poruch může být, při současném zajištění platné záruky, výrazně sníženo. V případě, že je nutná oprava zařízení, má Daikin jako OEM výrobce k dispozici všechny zdrojové nástroje, přípravky a zařízení pro zajištění opravy, která se provede podle doporučení výrobce a která nadále udrží vaše zařízení v chodu. Daikin využívá pro servis a údržbu zařízení pokročilé nástroje, které nejsou dostupné na volném trhu a které usnadňují pokročilou analýzu zařízení a řešení problémů tak, aby bylo zajištěno, že jednotka je nastavena a provozována správně, stejně jako zajistí ověření integrity celého systému klimatizace.

Ceník a datové listy ke stažení na našich stránkách ZDE

Možnost platby za zboží a služby v kryptoměnách

1. 2. 2019

Od 1.1.2018 umožňujeme našim zákazníkům patby v kryptoměnách.

Servisní prohlídky

1. 1. 2019

Servisní prohlídky solárních systémů.

Spolupráce s ENVERO, z.s. pokračuje

28. 5. 2018

Naše spolupráce s neziskovou organizací pokračuje v i v roce 2018.

FVE s orientací panelů V-Z

9. 5. 2018

Orientace panelů u FVE východ - západ s měničem s jedním MPPT.

Nový ceník tepelných čerpadel Daikin

3. 4. 2017

Firma Daikin zveřejnila nový ceník TČ a klimatizací.

Naše spolupráce s Envero, z.s.

17. 8. 2016

Naše firma spolupracuje s neziskovou organizací Envero.

Navštivte náš eshop
Vstup pro partnery FVE ONLINE
Tel.: 777 227 657