Tepelná čerpadla Daikin | Solární a fotovoltaické panely, sluneční kolektory a elektrárny, solární systémy - HQ Line


Servis solárních systémů

Servis solárních systémů

Návrh, projekt, instalace solárních systémů

Návrh, projekt,
instalace solárních systémů

Fotovoltaické systémy ostrovní fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy
ostrovní fotovoltaické systémy

Termické solární systémy pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Termické solární systémy
pro ohřev vody, bazénů a přitápění

HQ Line » Tepelná čerpadla Daikin

Tepelná čerpadla Daikin

Klimatizace a tepelná čerpadla pro dům a byt

 

Po více jak 90 let, Daikin vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační a topné systémy, které zajišťují lidem po celém světě ten nejvyšší komfort. To vše s respektem k životnímu prostředí a s důrazem na kvalitu a inovaci.

Daikin je první společností na světě, která uvedla na trh jednotky s chladivem R-32. Toto chladivo přináší pro životní prostředí několik výhod. Je energeticky vysoce účinné, používá se v menším množství a má podstatně nižší ekvivalent CO2 . Nové evropské předpisy pro fl uorované plyny 517/2014 zahrnují zákaz některých chladiv pro určité aplikace. U nových klimatizací typu Single Split s objemem chladiva pod 3 kg bude zakázáno používat chladivo R-410A od roku 2025 a povinně budou muset být používána chladiva s hodnotou GWP menší než 750g. Chladivo R-32 je dokonalou odpovědí na tento předpis. Se společností Daikin jste tak připraveni na budoucnost! Instalační a servisní postupy jsou u chladiva R-32 stejné jako u chladiva R-410A. Jelikož se jedná o čisté chladivo, lze R-32 rovněž snadněji recyklovat a opětovně použít.

Daikin servisní podpora ve spolupráci se sítí našich servisních partnerů se snaží vyvinout inteligentní služby a řešení, která předčí vaše očekávání. Zajištění údržby vašich klimatizačních jednotek školenými profesionály vám přinese klid!

Úspora nákladů

V dlouhodobém horizontu je údržba vždy levnější než náhlé servisní zásahy. Preventivní údržba umožňuje vám i Daikin specialistům plánovat dopředu a vyhnout se havarijním zásahů. Jasné a transparentní náklady, stejně jako pravidelné reporty o stavu zařízení lze snadno zařadit do rozpočtu, což v průběhu času snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a související provozní náklady.

Zdravý vzduch

Řádně udržované klimatizační jednotky zajistí optimální kvalitu ovzduší společně s udržením příjemné teploty či chladu vašeho domova. Pravidelným čištěním fi ltrů vzduchu a tepelných výměníků v jednotce zajistíte, že vy a vaše rodina budete dýchat čistý a čerstvý vzduch.

Zvýšená účinnost systému

Běžná údržba, jakou jsou kontroly, výměny oleje a chladiva, spotřebních dílů a další menší úpravy mohou pomoci vaší klimatizační jednotce běžet mnohem účinněji. Zároveň mít přínos z úspor energie, neboť jednotka poběží ve špičkové kondici.

Snižování prostojů systému

Pravidelnou údržbu lze snadno naplánovat v čase, který je zcela dle vašich potřeb tak, aby měla minimální dopad na vaše pohodlí. Dobře udržovaný klimatizační systém je méně náchylný k poruchám v průběhu sezóny. Udržování aktuálních informací o všech kontrolách a údržbě jednotky znamená menší obavu, že se jednotka porouchá, když jí je nejvíce potřeba.

Zvýšená bezpečnost

Pokud jednotka nepracuje po delší dobu v optimálním stavu, může se stát příčinou zhoršených pracovních podmínek nebo dokonce nehod. Pravidelná údržba zajišťuje, že klimatizační jednotka pracuje dlouhodobě bezpečně a v souladu s místními předpisy a požadavky.

Originální náhradní díly, nástroje a vybavení

Náhradní díly používané specialisty Daikin jsou vždy originální a společností Daikin certifikované, což znamená, že riziko selhání a poruch může být, při současném zajištění platné záruky, výrazně sníženo. V případě, že je nutná oprava zařízení, má Daikin jako OEM výrobce k dispozici všechny zdrojové nástroje, přípravky a zařízení pro zajištění opravy, která se provede podle doporučení výrobce a která nadále udrží vaše zařízení v chodu. Daikin využívá pro servis a údržbu zařízení pokročilé nástroje, které nejsou dostupné na volném trhu a které usnadňují pokročilou analýzu zařízení a řešení problémů tak, aby bylo zajištěno, že jednotka je nastavena a provozována správně, stejně jako zajistí ověření integrity celého systému klimatizace.

Ceník a datové listy ke stažení na našich stránkách ZDE

Spolupráce s ENVERO, z.s. pokračuje

28. 5. 2018

Naše spolupráce s neziskovou organizací pokračuje v i v roce 2018.

FVE s orientací panelů V-Z

9. 5. 2018

Orientace panelů u FVE východ - západ s měničem s jedním MPPT.

Servisní prohlídky

1. 1. 2018

Servisní prohlídky solárních systémů.

Nová možnost platby za zboží a služby

25. 12. 2017

Od 1.1.2018 umožňujeme našim zákazníkům patby v kryptoměnách.

Nový ceník tepelných čerpadel Daikin

3. 4. 2017

Firma Daikin zveřejnila nový ceník TČ a klimatizací.

Naše spolupráce s Envero, z.s.

17. 8. 2016

Naše firma spolupracuje s neziskovou organizací Envero.

Navštivte náš eshop
Vstup pro partnery FVE ONLINE
Tel.: 777 227 657