Tepelná čerpadla Panasonic | Solární a fotovoltaické panely, sluneční kolektory a elektrárny, solární systémy - HQ Line


Servis solárních systémů

Servis solárních systémů

Termické solární systémy pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Termické solární systémy
pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Návrh, projekt, instalace solárních systémů

Návrh, projekt,
instalace solárních systémů

Fotovoltaické systémy ostrovní fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy
ostrovní fotovoltaické systémy

HQ Line » Tepelná čerpadla Panasonic

Tepelná čerpadla Panasonic

Tepelná čerpadla Panasonic  AQUAREA T - CAP

Nový systém Panasonic Aquarea vzduch-voda, založený na vysoce účinné technologii tepelného čerpadla, poskytuje nejen komfortní teplo v chladných obdobích během roku a teplou vodu celoročně, ale i neuvěřitelně výkonné chlazení v horkém létě. Dokáže vytvořit dokonalý komfort za všech povětrnostních podmínek, i při venkovních teplotách až -20 °C. Aquarea je z pohledu energetických ekologických inovací jednoznačně „zeleným" topným a klimatizačním systémem. Tepelná čerpadla Aquarea náleží k nové generaci topných a klimatizačních systémů, využívajících obnovitelný a bezplatný zdroj energie: vzduch, který vytápí nebo ochlazuje domácnost a produkuje horkou nebo studenou vodu. Jsou flexibilnější a cenově (provozně) výrazně výhodnější alternativou tradičních kotlů na fosilní paliva. A o jejich ekologické nadřazenosti nelze vůbec pochybovat.

Jsme obklopeni nevyčerpatelnou energií, která je zadarmo: pochází ze slunce a je přítomná ve všech sférách našeho životního prostředí - ve vzduchu, v půdě, v podzemní vodě. Tepelná čerpadla nám umožňují získat tuto nevyčerpatelnou „sluneční" energii zpět a použít ji pro vytápění našich domovů. Kromě snížení spotřeby elektrické energie, a tedy i nižších účtů za elektřinu, je obrovskou předností těchto systémů úspora fosilních paliv při současném snížení emisí skleníkových plynů*.

Systém Panasonic Aquarea je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii venkovního vzduchu a převádí ji přes výměník do topné vody pro vytápění. Tepelná čerpadla Aquarea ale mohou být používána i v létě pro klimatizaci a celoročně pro přípravu teplé vody.TC

Ideální řešení pro vytápění nových i starších budov

Nový systém tepelných čerpadel Panasonic Aquarea je na trhu ve třech verzích:

tepelná čerpadla pro nízkoenergetické domy Aquarea HP vysokoteplotní tepelná čerpadla Aquarea HT (teplota výstupní vody 65 °C) tepelná čerpadla Aquarea T-CAP (plný výkon při maximální účinnosti až do venkovní teploty -15 °C)

 

Panasonic Aquarea T-CAP

Nová řada tepelných čerpadel Panasonic Aquarea T-CAP (Total Capacity) typu vzduch-voda pro venkovní instalace je ideální pro novostavby i pro renovace budov v chladných oblastech. Aquarea T-CAP si zachovává své skvělé vlastnosti a plný výkon při maximální energetické účinnosti až do venkovní teploty -15 °C.

Vysoce účinná jednotka s oběhovým čerpadlem třídy A Konstantní výkon a vysoká účinnost do venkovní teploty -15 °C Ale i při teplotě -20 °C topí na plný výkon (není potřebný záložní kotel) Řada zahrnuje jednotky s výkonem 9 kW, 12 kW a 16 kW (jedno i třífázové) Provedení mono-bloc (nedělený systém) nebo bi-bloc (split, dělený systém) Na kompresor je 5 let záruka Nové funkce dálkového ovládání Připojení do nadřazeného BMS (Building Management System)

S hodnotou COP 4,74 (u modelu s topným výkonem 9 kW při venkovní teplotě 7 °C [teplota suchého teploměru] a 6 °C [teplota mokrého teploměru] s teplotou topné vody na vstupu 30 °C a na výstupu 35 °C - dle EN 14511-2) je řada Aquarea T-CAP schopna dodávat vodu o teplotě až 55 °C, a také nabízí možnost aktivovat chlazení vody pro klimatizaci až na +5 °C. Používá standardní, osvědčené, bezpečné, energeticky efektivní a ekologicky šetrné chladivo R410A.

Úspory energie až 78 %

Až 78 % tepla vyrobeného tímto tepelným čerpadlem je „zadarmo", protože pochází z venkovního vzduchu, tzn. ze slunce.

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vykazují oproti elektrickým topným systémům až 78% úsporu nákladů na vytápění. Systém Aquarea s výkonem 9 kW má COP = 4,74 což znamená, že z každé jedné kWh spotřebované elektrické energie vyrobí 4,74 kWh tepla, tzn. o 3,4 kWh tepla více než konvenční systém elektrického topení, protože ten má maximální COP = 1.To odpovídá úspoře 78%.

obr.8Spotřebu systému Aquarea lze ještě dále snížit připojením solárních panelů. K systému lze připojit termické solární panely EKS 3000 s vynikajícími prarametry. obr.8

Tepelná čerpadla jsou daleko účinnější než ostatní topné systémy. Tepelná čerpadla Panasonic se vyznačují maximální hodnotou COP = 4,74 např. u modelu s topným výkonem 9 kW při venkovní teplotě 7 °C [teplota suchého teploměru] a 6 °C [teplota mokrého teploměru] s teplotou topné vody na vstupu 30 °C a na výstupu 35 °C - dle EN 14511-2, díky čemuž jsou daleko účinnější než kotle vytápěné palivem, plynem a elektřinou.

Řada Aquarea T-CAP nabízí jednotky s výkonem 9 kW, 12 kW a 16 kW jako jednofázové i třífázové monobloky (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda nebo nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář - nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) (obr. 9). Jsou v provedení pouze topení (WH-MXF) nebo topení a chlazení (WH-MXC) nebo jednotky split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda - obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro práce s chladivem) Obr.3. Jsou v provedení pouze topení (WH-SXF/UX) nebo topení a chlazení (WH-SXC/UX).

Tato vysoce účinná tepelná čerpadla pracují efektivně i při nízkých venkovních teplotách a až do -15 °C si zachovávají svůj plný topný výkon spolu s vysokou účinností. Při ještě nižších teplotách, které se ale v našem podnebním pásmu vyskytují jen pár dní do roka, pracují spolehlivě bez snížení topného výkonu, pouze energetická účinnost postupně klesá. Tepelná čerpadla v provedení mono-bloc jsou také ideální pro instalace jak v nových tak v rekonstruovaných budovách a bytových jednotkách, kde je omezené místo pro instalaci vnitřní jednotky. Určitě by nemělo uniknout pozornosti, že v zemi původu jsou tato provedení tepelných čerpadel nabízena i pro sociální bydlení.

obr9

obr3

Obr. 3: Dělěný systém (split, biblok) (Panasonic)Obr. 9 Nedělený systém, Monoblok (Panasonic)

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda využívá energii přítomnou ve venkovním vzduchu pro vytápění domu a přípravu teplé užitkové vody. Systém Aquarea tedy využívá energii, která je „zadarmo", k vytápění nebo chlazení domu. Elektrickou energii spotřebovává pouze k pohonu kompresoru, cirkulačních čerpadel, k napájení elektroniky a také topného tělesa v případě velmi nízké teploty otopné vody v důsledku velmi nízké venkovní teploty nebo poruchy. Výsledkem je velmi vysoká účinnost a úspora elektrické energie.

Topný a klimatizační systém Aquarea T-CAP lze jednoduše začlenit do nových i starších budov, tzn. do stávajících instalací se záložním kotlem, nebo do nových systémů s podlahovým topením, s nízkoteplotními radiátory či s klimatizacemi jako Aquarea Air. Lze je také kombinovat s jinými energeticky i ekologicky šetrnými řešeními, jakými jsou např. solární panely, které mohou ještě dále zvýšit jejich energetickou, a tím i ekologickou, účinnost. Systém tepelného čerpadla voda-vzduch Panasonic Aquarea T-CAP nabízí významné snížení nákladů na instalaci a údržbu. U nových budov odpadají vrty nebo výkopy, které by byly nutné u geotermálních instalací, a není zapotřebí ani žádná plynová přípojka, komín nebo nádrž na palivo. V případě rekonstrukcí a modernizací lze zařízení snadno připojit ke stávajícímu topnému systému např. s radiátory nebo vyhřívanou podlahou, topnými panely nebo i fan coily - nízkoteplotními radiátory s efektem sálání a s mikroventilátorem (obr. 7-8).

obr.7Obr. 7 Schematický nákres: Aquarea v aplikaci tepelného čerpadla pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody v nové instalaci řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení) řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení) řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení) řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení) (Panasonic) Obr. 8 Schematický nákres: Aquarea, záložní kotel a solární panely, tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu kotli pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení) řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení) řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení) řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení.

obr.6Obr. 6 Hydrobox, hydraulický modul, vnitřní jednotka v řezu s výměníkem tepla chladivo-voda a příslušenstvím u provedení split (dělená jednotka) (Panasonic)

Hydraulický modul:

V hydraulickém modulu (hydroboxu) se ve výměníku tepla energie z kondenzujícího chladiva přenáší do topné vody, která je používána k vytápění domu a pro přípravu horké/teplé užitkové vody. Ovládací panel maximalizuje účinnost. Hydraulický modul řídí priority týkající se topení respektive chlazení a ohřevu teplé vody. U děleného systému se tento hydraulický modul nachází uvnitř domu, v systému s jednou jednotkou (mono-bloc) je součástí venkovní jednotky. Třícestný (3cestný) ventil pro připojení zásobníku (bojleru) je dodáván spolu s bojlerem pro ohřev vody.

Hydrobox, hydraulický modul, vnitřní jednotka v řezu s výměníkem tepla chladivo-voda a příslušenstvím u provedení split (dělená jednotka) (obr. 6).

Nové dálkové ovládání:

Nové dálkové ovládání, které přichází společně s touto řadou, nabízí velmi praktickou a užitečnou funkci „Automatický režim". Ten se sám postará o nastavení parametrů systému tak, aby se dosáhlo optimální klima v místnosti.

Integrovaný „Přehled spotřeby energie" může napomoci k snazšímu udržení přehledu, a tím i k dalším úsporám a k lepšímu hospodaření, protože nyní je možno zobrazit spotřebu pro vytápění/chlazení a nebo pro výrobu teplé vody samostatně, a to jak okamžitou, tak i týdenní, měsíční a roční.

„Prázdninový režim" umožní například v čase dovolených, kdy je nemovitost opuštěná, snížit teplotu vody na minimum v zájmu dosažení co nejnižších nákladů. Současně ale stále zajišťuje, aby nedopatřením nedošlo k poškození zamrznutím.

V případě prací, které například vyžadují správné a rychlé (řízené) schnutí betonu nebo omítky je k dispozici také „režim sušení". Ten mohou využít technici již při instalaci samotného systému nebo se může hodit i později, např. během malování, kdy zkrátí potřebný čas potřebný na schnutí a ukončení prací.

„Řada AQUAREA si získala velkou oblibu mezi zákazníky i instalačními firmami, jako perfektní klimatizační jednotka - tepelné čerpadlo pro domy a byty. Od té doby co byla do nabídky zařazena i 16kW verze, můžeme zákazníkům nabídnout celou výkonovou řadu v rozsahu od 9 do 48 kW. Horní výkonovou hranici dosahujeme kaskádovou konfigurací trojice 16kW jednotek T-CAP, řízených softwarem Panasonic Heat Pump Manager (HPM). Připojit je možné i ovládací systémy BMS, Enocean nebo KNX, stejně jako internetové ovládání IntesisHome. AQUAREA T-CAP je tedy díky své přizpůsobivosti vhodná i pro instalaci v komerčním prostředí.

Systém AQUAREA je možno rychle a jednoduše nainstalovat novým snadno přístupným kontrolním portem terminálu kompresoru. Svým řešením přináší úspory již při instalaci a pak i při následné údržbě - jak časové, tak finanční.

obr.2Obr. 2 Ovládací panel Panasonic

Pro dosažení co nejnižší spotřeby energie, může být pro majitele domů velmi užitečná aplikace IntesisHome, která jim přehledně zobrazí detailní týdenní, měsíční i roční spotřebu (obr. 1). S tímto monitorovacím systémem, který je postaven na cloudovém řešení, dostává uživatel řadu flexibilních a inteligentních funkcí pro sledování chodu a energetických toků celého systému tepelného čerpadla. Pro přístup do aplikace může použít chytré telefony, další zařízení na platformě Android nebo se připojit s počítačem k webovému rozhraní a ovládat systém na dálku i mimo domov.

Ovládací panel (obr. 2) umožňuje dokonalou regulaci teploty v místnosti i s ohledem na venkovní teplotu. Ovládacím panelem lze jednoduše regulovat teplotu topné vody, teplotu vody v zásobníku teplé vody i teplotu ochlazené vody pro klimatizaci.

O zvýšení uživatelského komfortu se stará i nové „de-ice" ovládání, zvyšující efektivitu tepelného čerpadla (záložní topení nespustí, dokud je teplota vratné vody vyšší než 10 °C).

Řada Aquarea T-CAP nabízí výhody rozšířených funkcí nových dálkových ovládání:

Automatický režim udržuje v domě optimální klima, nastavení se mění bez lidského zásahu z vytápění na chlazení automaticky pouze v závislosti na venkovní teplotě. Prázdninový režim nastaví při opuštění nemovitosti na delší dobu teplotu topné vody na co nejnižší hladinu, v zájmu dosažení co největších úspor, ale tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí vody v systému. Speciální režim pro vysušování je velkým přínosem pro stavebníky/montéry/uživatele při stavbě nebo později - zkracuje čas potřebný ke schnutí například zdiva, betonu, podlahy nebo při malování. 7 rychlostních stupňů pro řízení rychlosti otáček cirkulačního čerpadla, kdy ze 7 rychlostí lze vybrat tu, která nejlépe odpovídá charakteru nemovitosti (spotřeba oběhového čerpadla u největšího modelu - 16 kW topného výkonu - je překvapivě nízká - pouhých 45 W!). Noční režim umožňuje v případě potřeby snížit hladinu hluku (hladinu akustického výkonu) až o 5 dB(A).

Důležitý doplněk:

T-CAP lze kombinovat také s řadou vysoce účinných zásobníků pro ohřev užitkové vody. Tyto nádrže na horkou vodu dosahují vysoké energetické účinnosti díky velké teplosměnné ploše výměníku a dokonalé tepelné izolaci minimalizující energetické ztráty.

Panasonic Aquarea HP

Nová nízkoteplotní tepelná čerpadla Aquarea HP (High Performance) vzduch-voda 3 kW a 5 kW pro dělený systém (WH-SDF/WH-UD a WH-SDC/WH-UD) a 6 kW a 9 kW pro nedělený systém (WH-MDF a WH-MDC). Maximální úspory, maximální účinnosti, minimální emise CO2, minimum zastavěného prostoru. Panasonic vyvinul nová tepelná čerpadla Aquarea Bi-Bloc a Mono-Bloc pro domácnosti, které mají vysoké nároky na dostatečný topný výkon při malé spotřebě energie. Ať je jakékoliv počasí, Aquarea vždy zaručí maximální účinnost, i při teplotě -25 °C! Nová Aquarea se snadno instaluje do nových nebo stávajících instalací všech typů. Kapacita vytápění - topný výkon je přizpůsoben pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. Nejsou potřeba žádná nadměrně velká tepelná čerpadla. Pro vytápění nízkoenergetického rodinného domu nebo bytu postačí tepelné čerpadlo o topném výkonu pouhé 3 kW nebo 5 kW, které pracuje až do -25 °C - platí pro velikost 3 kW a 5 kW (případně do -20 °C - pro velikost 6 kW a 9 kW) s maximální účinností.

Také původní řada nízkoteplotních tepelných čerpadel vzduch-voda Panasonic Aquarea HP (High Performance) byla vytvořena speciálně pro dobře izolované domy a byty pro venkovní instalace. Tyto modely jsou dostupné v provedení pouze topení (MDF) nebo topení chlazení (MDC) pro napětí 230 V nebo 400 V jako mono-blok (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda nebo nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář - nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) nebo jako split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda - obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro páce s chladivem). Topné výkony původní řady děleného systému WH-SDF/WH-UD a WH-SDC/WH-UD jsou 7, 9, 12, 14, 16 kW a neděleného systému WH-MDF a WH-MDC jsou 9, 12, 14 a 16 kW včetně záložního elektrodohřevu.

Panasonic Aquarea HT

obr10

„Vysokoteplotní" tepelná čerpadla vzduch-voda Panasonic Aquarea HT (High Connectivity) (pro venkovní instalace s výstupní teplotou do 65 °C s chladivem R407C jsou vybavena patentovaným systémem Panasonic s označením SCEB (Sub-Cooler plus Evaporator Bypass). Jedná se o technologii vysoce výkonného vytápění při nízkých venkovních teplotách, takže ani při -15 °C ještě není potřebné použít dohřev - záložní elektrický přímotop, aby bylo na topné vodě spolehlivě dosaženo teploty 65 °C. Pro domy s vysokoteplotními radiátory (např. ještě původními litinovými) je zřejmě nejvhodnějším řešením, protože dodává topnou vodu až do teploty 65 °C bez snížení topného výkonu a energetické účinnosti a až do venkovní teploty -15 °C bez nutnosti dohřevu. Při ještě nižších teplotách topí spolehlivě dál, ale má nižší účinnost a nevypíná ani při -20 °C. Zařízení může pracovat jako samostatná jednotka nebo v kombinaci s kotlem na fosilní palivo.

Řada Aquarea HT nabízí jednotky s výkonem 9 a 12 kW jako jednofázové i třífázové mono-bloky (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda případně nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář - nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) v provedení pouze topení (WH-MHF/UD) nebo jednotky split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda - obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro páce s chladivem, vzájemná vzdálenost max. 30 m) v provedení pouze topení (WH-SHF/UD).

Nové ovládání tepelných čerpadel Panasonic

Nová generace chytrých ovládání tepelných čerpadel od společnosti Panasonic (Heat Pump Manager HPM) umožňuje snadnou instalaci i nastavení a je navržena pro dosažení co nejvyšší efektivity tepelných čerpadel Aquarea v rozmanitých provozních podmínkách a je jedním z nejvyspělejších zařízení, která jsou se systémy tepelných čerpadel vzduch-voda dodávána. HPM propojuje mnoho segmentů topného systému a umožňuje centrální řízení vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Jako součást nové řady HPM od společnosti Panasonic jsou k dispozici nové ovládací panely v bezdrátové i klasické verzi s volitelným externím dotykovým displejem.

Ovladače tepelných čerpadel Panasonic obsahují až 600 předem naprogramovaných aplikací a systémových diagramů - šetří tak čas při uvádění tepelného čerpadla do provozu. Podle jednoduchého diagramu na obrazovce se vyberou nastavení, která jsou relevantní pro daný systém a software automaticky upraví programování tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům každého projektu. To umožňuje velice rychlou a efektivní instalaci, během které může být systém připraven k provozu i za méně než 3 minuty.

Přednosti nových ovládacích panelů:

Snadný výběr systémem „ready to go" Na „www.panasonicproclub.com" je připraveno až 600 přednastavených instalací Pro velké instalace je možno použít zapojení do kaskády Bivalentní řízení také pro plynové kotle Možnost ovládání dvou smíšených vyhřívaných zón Připravená inteligentní síť Režim solárního panelu, který produkuje teplo, když fotovoltaický panel (PV) vyrábí elektřinu Možnost ovládání online se změnou nastavení všech parametrů Instalace je velice jednoduchá a ke konfiguraci celého systému stačí méně než tři minuty.

obr.11Ovládací panel Panasonic

Možnosti nového ovládání tepelných čerpadel společnosti Panasonic:

Dva smíšené topné okruhy Program na vysoušení podlahy Kaskáda až tří tepelných čerpadel Bivalentní funkce pro monitorování dvou topných systémů (například plynový kotel a tepelné čerpadlo) Automatické přepínání z topného do chladicího režimu Připojení termiky, fotovoltaiky nebo inteligentní sítě (Smart Grid) Režim nočního provozu Interní řízení energie Řízení solárního (termického) kolektoru Nastavení priority teplé vody Ovládání pomocí webu Až deset jazykových variací

HPM umožňuje řízení až tří tepelných čerpadel v kaskádním systému s tím, že každý systém může zabezpečovat až dvě zóny. Navíc je možné do systému integrovat nejen termické solární ale i fotovoltaické panely, a tak nabídnout energeticky ještě efektivnější řešení ještě šetrnější k životnímu prostředí (z hlediska úspory energie, ne pořizovacích nákladů). Ke zjednodušení objednacího systému je k dispozici několik standardních balíčků, které obsahují nezbytné doplňky pro různá uspořádání instalace.

Více informací o novém ovládání tepelných čerpadel Panasonic naleznete na: www.panasonicproclub.com

Panasonic si uvědomuje důležitost ovládání i možností připojení, které nabízejí nejvyšší pohodlí za nejnižší cenu a nabízí svým zákazníkům nejnovější technologii, speciálně navrženou, aby zajistila maximální výkon systémů tepelných čerpadel Aquarea. Všechny funkce dálkového ovládání jsou dostupné doma z jakéhokoliv místa na světě díky webovým aplikacím, které Panasonic vytvořil, s pomocí jednoduchého chytrého telefonu Android nebo iOS, z tabletu nebo PC. Stačí připojit zařízení pro ovládání přes internet ke klimatizaci nebo tepelnému čerpadlu pomocí dodaného kabelu a pak jej připojit k přístupovému bodu Wifi. Ovládání přes internet charakterizuje heslo „Váš domov v cloudu", což znamená, že bylo vyvinuto jednoduché řešení určené k tomu, aby každý uživatel mohl zařízení ovládat bez komunikačních nebo počítačových znalostí. Žádné servery. Žádné adaptéry. Žádné kabely. Pro připojení je potřebná pouze malá krabička, která bude umístěna v blízkosti vnitřní jednotky klimatizace nebo tepelného čerpadla, a váš chytrý telefon, tablet nebo PC.

* Společnost Panasonic cíleně reagovala na iniciativu agentury ADEME (francouzská agentura pro ekologii a energii), kterou agentura povzbuzovala spotřebitele k výběru topných a klimatizačních systémů s tepelnými čerpadly.

 

Katalog tepelných čerpadel  Panasonic Aquarea [PDF, 65.29 MB] ke stažení.

Ceník tepelných čerpadel Aquarea ke stažení ZDE .

 

Možnost platby za zboží a služby v kryptoměnách

1. 2. 2019

Od 1.1.2018 umožňujeme našim zákazníkům patby v kryptoměnách.

Servisní prohlídky

1. 1. 2019

Servisní prohlídky solárních systémů.

Spolupráce s ENVERO, z.s. pokračuje

28. 5. 2018

Naše spolupráce s neziskovou organizací pokračuje v i v roce 2018.

FVE s orientací panelů V-Z

9. 5. 2018

Orientace panelů u FVE východ - západ s měničem s jedním MPPT.

Nový ceník tepelných čerpadel Daikin

3. 4. 2017

Firma Daikin zveřejnila nový ceník TČ a klimatizací.

Naše spolupráce s Envero, z.s.

17. 8. 2016

Naše firma spolupracuje s neziskovou organizací Envero.

Navštivte náš eshop
Vstup pro partnery FVE ONLINE
Tel.: 777 227 657