Regulace solárních systémů pro bytové a panelové domy | Solární a fotovoltaické panely, sluneční kolektory a elektrárny, solární systémy - HQ Line


Servis solárních systémů

Servis solárních systémů

Fotovoltaické systémy ostrovní fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy
ostrovní fotovoltaické systémy

Termické solární systémy pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Termické solární systémy
pro ohřev vody, bazénů a přitápění

Návrh, projekt, instalace solárních systémů

Návrh, projekt,
instalace solárních systémů

Regulace solárních systémů pro bytové a panelové domy


K tomuto článku mě inspirovala montážní firma, která si ve svém projektu solárního systému pro bytový dům (rozsah dodávky kolektorové pole /cca 40 ks a zásobník 1500 l/ požadavek - natápění  TUV + řízení dohřevu TUV 4500 l / denně) navrhla jednookruhovou regulaci Helios Pro, která je vhodná maximálně pro rodinný domek na ohřev TUV nebo bazénu.

Problematika solárních regulací pro bytové domy je v odborných kruzích celkem známa. Z našich zkušeností ale vyplývá, že většina montážních firem navrhuje solární systém pro bytové a panelové domy podle toho jakou mají k dispozici regulaci. To ovšem přináší ztráty na výkonu solárního systému, protože nikdy nelze efektivně sladit univerzální regulaci pro konkrétní objekt. Nelze zapomínat, že do výkonu vytápění ze solárního systému, vstupují v bytovém (ale i v rodinném) domě vždy jiné faktory. Správné řešení by tedy mělo být opačné. Podle hydraulického schématu navrženého projektantem a potřeb zákazníka, by měla být regulace navržena tak, aby se ze solárního systému dostal do spotřebiče (zásobníku), každý vyrobený watt. Dále by řídící systém měl obsahovat již ve standardu další komfort jakým je kalorimetrické měření vyrobené energie, sběr naměřených dat k jejich vyhodnocení, sběr a detekci chybových hlášení a komunikaci přes GSM bránu.

Když se již montážní firma rozhodne a přistoupí k postupu, že si ve spolupráci s programátorem regulační systém pro daný projekt navrhne a nechá si naprogramovat regulaci na míru setká se s dalšími problémy. Ty vyplývají z toho, že programátor sice zařízení naprogramuje, ale již nemá znalosti o tom, jak systém přesně funguje a v prvopočátečním zadání se většinou nedá přesně odhadnout jak vše přesně řídit. Tyto detaily se v zásadě "vychytávají" během zkušebního provozu. ten ovšem vyžaduje zajištění servisu od montážní firmy a ochotu dále se zákazníkem spolupracovat.

Pokud neopomineme základní výše uvedená pravidla pro docílení maximální efektivity výroby solárního systému a zamyslíme se nad danými podmínkami objektu, docházíme vždy k závěru, že pro každý větší solární systém a každý projekt je optimální speciálně navržená a naprogramovaná regulace. Při špatném nastavení nebo při nevhodné volbě regulace může provozovatel solárního systému přicházet v řádech o MWh nebo v horším případě o desítky MWh energie ročně. Toto si mnoho montážních firem neuvědomuje a nebo vůbec nepřipouští. Zákazník samozřejmě není schopen rozpoznat jak efektivně solární systém funguje, protože u těchto systémů jen málo firem u nás instaluje přesná kalorimetrická měření. Ze zákona se u nás kalorimetry montovat do solárních systémů nemusí, což je velká škoda z hlediska zdokonalování těchto systémů a za druhé tím ztrácí zákazník možnost porovnat fungování různých solárních systémů. . Naše zkušenost s řízením solárních systémů v bytových domech je taková, že považujeme za nutné mít pro daný solární systém vytvořenou vlastní řídící aplikaci. Prokazatelně se tím zvyšuje výkonnost systému v desítkách %. Například: kolektorový systém o ploše 69m2 a tři zásobníky po 1.5m3 denní odběr cca 3,9 m3 s elektrickým dohřevem na přelomu podzimního slunovratu tj 15.9. - 15.10. systém předal do zásobníků 4,5 MWh energie z celkové potřebné 9.5 MWh. Což je prakticky skoro 50% potřeby energie pro ohřev TUV. V našem případě jsme naprogramovali regulační systém jen pro tuto solární aplikaci. Přesvědčily jsme se, že tímto způsobem můžeme získat z kolektorového pole maximální solární zisk. Program pro řízení byl od prvopočátku již několikrát pozměněn, aby řízení vyhovělo měnícím se podmínkám, např. změna smlouvy s ČEZ (el. natápění TUV ) a pod., jádro řídícího programu ovšem, až na změny parametrů zůstává stále stejné.

Na základě těchto zkušeností jsme schopni vytvářet řídící systémy pro solární systémy "na míru" i pro jiné dodavatele , zajistit jim formou subdodávky "vylaďování" systému k maximální efektivitě, popř. zajistit další odborný servis. Domníváme se, že právě tento standard zákazníci ocení, jde o návratnost jejich nemalé investice a jak jsme vysledovali i o zadostiučinění a radost z toho, že mohou zcela nezávisle, úsporně a ekologicky vytápět či ohřívat teplou vodu ve svých objektech. V případě zájmu nás kontaktujte na www.hqline.com nebo přímo na e-mail: hqline@hqline.com.

© OR

 

 

Další novinky »

Možnost platby za zboží a služby v kryptoměnách

1. 2. 2019

Od 1.1.2018 umožňujeme našim zákazníkům patby v kryptoměnách.

Servisní prohlídky

1. 1. 2019

Servisní prohlídky solárních systémů.

Spolupráce s ENVERO, z.s. pokračuje

28. 5. 2018

Naše spolupráce s neziskovou organizací pokračuje v i v roce 2018.

FVE s orientací panelů V-Z

9. 5. 2018

Orientace panelů u FVE východ - západ s měničem s jedním MPPT.

Nový ceník tepelných čerpadel Daikin

3. 4. 2017

Firma Daikin zveřejnila nový ceník TČ a klimatizací.

Naše spolupráce s Envero, z.s.

17. 8. 2016

Naše firma spolupracuje s neziskovou organizací Envero.

Navštivte náš eshop
Vstup pro partnery FVE ONLINE
Tel.: 777 227 657